548290_483897298332615_1697968855_n

Setkání s peer lektory Tomášem Vaňkem a Michalem Kašparem 28. 1. 2016

20.1.2016
Akce, Aktuality
Zveme Vás na další neformální setkání s peer lektory Tomášem Vaňkem a Michalem Kašparem ve čtvrtek 28. 1. 2016 v 15,00 hod v sídle České společnosti pro duševní zdraví, Zvonařova 6, Praha 3. Tématem budou nadále způsoby, jakými lze překonávat duševní nepohodu i nemoc. Všichni účastníci se mohou aktivně účastnit, drobné občerstvení zajištěno.
culture-721187

Přednáška Aleše Vymětala 22. 1. 2016

12.1.2016
Akce, Aktuality
Srdečně vás zveme na přednášku Aleše Vymětala na téma Sociální divadlo, metoda divadla osvobození a spolupráce se sociálně a zdravotně znevýhodněnými lidmi   V rámci této přednášky se s vámi předseda nestátní neziskové organizace Spojené hlavy podělí o zkušenosti s činností kulturně-ekologicko-sociálního spolku, jenž vytváří platformu pro nejrůznější svépomocné komunitní aktivity. Pozornost bude zaměřena na konkrétní projekt, totiž Rodinné Divadlo, které spolek provozuje od roku 2011 a ve kterém uplatňuje - při práci s lidmi se sociálním či zdravotním znevýhodněním - metodu divadla osvobození. Součástí setkání bude promítání ukázek realizovaných divadelních představení, beseda tj. prostor pro otázky a diskuzi a v případě zájmu a časových možností lze probrat i další projekty Spojených hlav, kterými jsou například ekologicko-společenský projekt Zdrojovna, komunitní zahrada Zebra, freeshop v autonomním centru Klinika, autorský samizdat Chron, a další.   Přednáška se bude konat 22. 1. 2016 v sídle České společnosti pro duševní zdraví, Zvonařova 6.     tomáš vymětal                  
IMG_20151110_175520

Setkání s peer lektory

13.11.2015
Nezařazené
Na setkání s peer lektory představil Michal Kašpar účastníkům koncept recovery star, který jsme si rovnou vyzkoušeli v rámci cvičení. Deseticípá recovery star zasahuje do všech oblastí života člověka, mapuje jeho silné i slabší stránky a pomáhá mu se v sobě zorientovat. Zhruba 6 klientů ČSDZ a další zájemci z řad veřejnosti si společně s druhým peer lektorem Tomášem Vaňkem zkusili recovery star vyplnit, Michal Kašpar na sebe pak vzal roli peer konzultanta a s těmi z účastníků, kteří měli zájem veřejně o své recovery star mluvit, probíral jejich životní trápení a také úspěchy. Na závěr se účastníci shodli na tom, že pro ně jak koncept recovery, tak i tato grafická pomůcka recovery star, představují zajímavý přínos do jejich každodenních životů. Nebylo bez zajímavosti, že si v rámci cvičení vyplňoval každý svou hvězdu nikoliv sám, ale za pomoci kolegy ve dvojici. Na příštím setkání s peer lektory, které se uskuteční v prostorách ČSDZ v úterý 8. 12. 2015, se bude hovořit o vztazích s druhými lidmi a otázce sebevědomí, která je často pro uzdravování z duševní nemoci nebo jiných sociálních problémů klíčová.   IMG_20151110_163701
IMG_0356

Návštěva norských partnerů

12.11.2015
Aktuality
Ve dnech 24.10 - 28.10. jsme navštívili naše norské partnery v Oslu. Zúčastnili jsme se výročního zasedání partnerské organizace Mental helse Ungdom, setkali jsme se se zástupci Radet for mental helse a také navštívili Centrum pro duševní zdraví (District psychiatrisk centre) v Oslu. Také jsme se podívali na Konec světa (Verdens Ende). Navštivte naši fotogalerii.     img_0444_22009653023_o       img_0424_22591257486_o
nevim156b

Výstava počítačových grafik Tomáše Vaňka

5.11.2015
Akce, Divadlo

Srdečně Vás zveme na výstavu počítačových grafik Tomáše Vaňka. Autor kombinuje svou vlastní vyšinutou tvorbu (inspirace erotickými filmy) s díly slavných umělců, které si v podobě nekvalitních fotografií stahuje z internetu. Vzniká specifická skrumáž více či méně sourodých motivů...

dne 27.11.2015 v 17,00 v České společnosti pro duševní zdraví

s vystoupením Kdo je hloupější na motivy pohádky Boženy Němcové autorského divadla BOHÉM .

Vystava_Vanek

Ke stažení:

Vystava_Vanek

jump-628431

Kurz komunikačních dovedností! Volná místa!

1.11.2015
Aktuality

Od listopadu máme volná místa v Kurzu komunikačních dovedností!

Kurz je především určen pro dospělé lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří chtějí zvýšit své kompetence v základních sociálních interakcích se zaměřením na problémové situace, posílit sebevědomí a adaptivní dovednosti v mezilidské komunikaci. Kurz je zaměřen na získání dovedností a schopností nácvikem a rozborem konkrétních situací. Kde: Česká společnost pro duševní zdraví, Zvonařova 6, Praha 3 Kdy: Pondělky od 16:30 do 18:00 hod.   Společně se zaměříme na: • Asertivní komunikaci a její využití v běžném životě • Umět říct NE • Zvládání základních asertivních technik • Řešení konfliktních a problémových situací, do kterých jste se dostal/a nebo které Vás čekají • Posílení vlastní sebejistoty • Snížení úrovně stresu pomocí asertivního chování  
  Na případné další dotazy ráda odpovím e-mailem nebo telefonicky. Těším se na vás Zuzana Zatrochová Přihlášky posílejte na e-mail: zatrochova.z@seznam.cz nebo na tel.: 773 622 136  
  Letáček ke stazeni: KURZ_KOMUNIKACNICH_DOVEDNOSTI startup-593324
image

Literární povídání s Tomášem Zmeškalem 1. 10. 2015 v 17:00 hodin

26.9.2015
Akce
Literární představivost je dnes často spojována s duševními nemocemi, tak tomu ale nebylo vždy. Je tvůrčí talent, ať už v jakémkoli oboru ve spojení s duševním onemocněním nebo nikoli? V období romantismu se umění obecně a literatura zvlášť dostala do kontextu, v kterém se zdůrazňovala výjimečná role autora nebo autorky. Tento pohled je pro mnoho lidí stále platný, když se však podíváme do historie literatury, např. do renesance, vidíme tam zcela jiný pohled. Umělecký talent je tam rovnocenný všem ostatním. Co se změnilo? A který z těchto pohledů je nám bližší nebo pravdivější? Přijďte si ve čtvrtek 1. října 2015 v 17 hodin poslechnout literární povídání s besedou. Tomáš Zmeškal promluví na téma Literární představivost, duševní nemoci a romantismus bez konce. Všichni, ať už jste se s duševním onemocněním setkali osobně nebo vás jen toto téma zajímá, jste srdečně zváni do České společnosti pro duševní zdraví ve Zvonařově ulici 6 v Praze (poblíž stanice metra A Jiřího z Poděbrad). Podpořeno Norskými fondy v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ www.norwaygrants.cz
despair-513529

Seminář – čtvrtek 24. 9. 2015 ve 13:30

20.9.2015
Akce
Ve čtvrtek 24.9.2015 ve 13:30 se koná v ČSDZ seminář na téma Jak zvládat sociální vyloučení s Tomášem Vaňkem a Michalem Kašparem. Na programu i společný plán témat dalších seminářů. Kromě zajímavé besedy vás čeká i malé občerstení :-)
5

Návštěva z Norska

20.9.2015
Akce
V prvním zářijovém týdnu nás navštívil zástupce partnerské organizace Mental helse Ungdom Kristian Haugland z Norska. Proběhlo několik velmi zajímavých setkání za účasti pracovníků ČSDZ, především PR pracovníků a peer lektorů (lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) i zástupců některých dalších neziskových organizací. Kristian pro nás připravil také neformální workshop, kde nám představil Norskou asociaci pro duševní zdraví mládeže (NAMHY), jíž je Mental helse Ungdom součástí. Dozvěděli jsme se o zapojení uživatelů do systému péče o duševní zdraví a získali představu o systému psychiatrické péče  v Norsku, který je postaven na zcela odlišných principech ve srovnání s Českou republikou, o jeho výhodách i úskalích.
1 4 5 6