IMG_1236

Zveme Vás na další neformální setkání s peer lektory Tomášem Vaňkem a Michalem Kašparemve čtvrtek 18. 2. 2016 v 15,00 hod v České společnosti pro duševní zdraví, Zvonařova 6, Praha 3.

Tématem budou způsoby, jakými lze překonávat duševní nepohodu i nemoc.

Všichni účastníci se mohou aktivně účastnit, drobné občerstvení zajištěno.