Michal Maršálek
použité foto © Mgr. Pavel Kotrla  kotrla.com/pmpro/

Po úspěšné červnové přednášce zavítal opět v úterý 23. 2. 2016 do ČSDZ psychiatr a básník Michal Maršálek. Několik textů známých i méně známých autorů se stalo podkladem pro povídání o inspiraci v umělecké tvorbě. Kdo tvoří básnické texty a je básník jejich vlastníkem, nebo pouze zprostředkovává čtenářům našeptávání múz, jak se domnívali v antickém Řecku? A jakým způsobem se naladit, aby bylo možné vzkaz vůbec zachytit a předat?

Pro svou vlastní tvorbu přijal Michal Maršálek asi takové vodítko: Báseň je zpravidla dobrá, pokud se z ní sám (a nejen o sobě) něco dozvím. Chápání tvorby jako něčeho, co nás přesahuje a zároveň spojuje s druhými nebo se světem vůbec, bylo pro účastníky besedy dobře srozumitelné i proto, že sama beseda probíhala v přátelském a inspirativním duchu. Na závěr se Michal Maršálek zastavil u básní Terezy Saxlové, která si sama prošla těžkou zkušeností duševní nemoci. Tereza několik básní přečetla a bylo zajímavé sledovat, jak oba s Michalem Maršálkem nachází například gradaci a ironii na stejných místech textu. Kromě zprostředkování vhledu do básní této autorky nás asi nejvíc zaujal následující text Jamese Wrighta:
James Wright

Byl jsem dnes moc šťastný, tak jsem napsal tuhle báseň

 

Zatímco vypasená veverka peláší

přes stříšku obilnice,

vystoupil náhle ze tmy měsíc

a já vidím, že zemřít není možné.

Každý okamžik v čase je hora.

Orel jásá v nebeských dubech

a řve:

Tohle jsem chtěl.

 

20720991990_9e6f445789_o 20899307142_0bd1b16122_o 20899309702_c0c9491821_o 20909031255_0bf3828e2c_o