KE STAŽENÍ

Zde si můžete stáhnout proklikem naše základní dokumenty:

Stanovy ČSDZ

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Zápis ze zasedání valné hromady

 Zápis ze zasedání valné hromady 2017

Výroční zpráva 2017

 

ČSDZ má od roku 2007 registrovanou sociální službu podle §66 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (registrační číslo 4506418). Poskytuje psychosociální služby pro duševně nemocné občany a lidi v závažné psychické krizi.

Už přes 20 let pomáhá lidem, kteří se setkali s duševním onemocněním i těm, kteří se dostali do psychické krize nebo zažili stres a vyčerpání. Pomoc spočívá v poskytování služeb, jako jsou například sociální a psychiatrická poradna. Poradny nabízejí konkrétní podporu ve vaší snaze najít pomoc a společně hledat řešení vám šité na míru. Mimo tuto pomoc dává prostor pro sdílení zkušeností, nabízí podpůrné setkávání ve skupině pod vedením zkušených terapeutů a také aktivity pro volný čas. Chce tím dosáhnout minimalizace následků duševního onemocnění a usnadnit lidem, kteří s námi spolupracují, návrat do běžného života.

Služby ČSDZ jsou v současné době financovány především prostřednictvím dotací/grantů MPSV, MHMP a MČ Praha 3. A nyní aktuálně prostřednictvím Norských fondů. Klientům jsou poskytovány bezplatně.
Jsme však velmi vděčni za jakoukoliv sponzorskou výpomoc.