Videa ke shlédnutí z workshopu na téma Svépomoc a peerství

Zveřejňujeme první čtyři příspěvky z našeho on-line workshopu Svépomoc a peerství konaném ve dnech 21. – 22. 10. 2020.

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH!

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Už přes 20 let pomáháme lidem, kteří se setkali s duševním onemocněním i těm, kteří se dostali do psychické krize nebo zažili stres a vyčerpání. Naše pomoc spočívá v poskytování služeb, jako jsou například sociální a psychiatrická poradna. Poradny nabízejí konkrétní podporu ve vaší snaze najít pomoc a společně hledat řešení vám šité na míru. Mimo tuto pomoc dáváme prostor pro sdílení zkušeností, nabízíme podpůrné setkávání ve skupině pod vedením zkušených terapeutů a také aktivity pro volný čas. Chceme tím dosáhnout minimalizace následků duševního onemocnění a usnadnit lidem, kteří s námi spolupracují, návrat do běžného života.

VSTŘÍCNOST

Nepotřebujete žádná doporučení, zaručujeme diskrétnost, spolupráce je nezávazná, možnost anonymity, osobní přístup.

ROZMANITOST POHLEDŮ

V pomáhajícím týmu je: psychoterapeut, sociální pracovník, lékař a peer pracovník.

BEZPEČÍ

Vlídné přijetí, respekt k druhému, důstojné prostředí, kde jsou jasně stanovené hranice.

NAŠE AKTIVITY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Služby doplňují aktivity pro širokou veřejnost. Pořádáme přednášky, které zvyšují informovanost o duševním zdraví. Do přednášek se vedle odborníků zapojují peer lektoři, tedy lidé s vlastní zkušenosí s duševním onemocněním.
Můžete se přijít podívat i na výstavy, koncerty a slavnostní události.

skroupak

REGISTRACE ČSDZ

ČSDZ má od roku 2007 registrovanou sociální službu podle §66 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (registrační číslo 4506418). Poskytuje psychosociální služby pro duševně nemocné občany a lidi v závažné psychické krizi.

NAŠE PORADNY PRO VÁS

PSYCHIATRICKÁ PORADNA

Zdarma psychiatrické konzultace, mapování konkrétních problémů, hledání řešení šitých na míru. Nejedná se o klasickou psychiatrickou ambulanci.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA

Informace o dávkách, doprvod na úřady, zprostředkování kontaktu se společenským prostředním, pomoc při obhajobě práv.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADNA

Pomoc při obstarávání osobních záležitostí, při udržování vzájemně prospěšných vztahů.

PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNÍ SLUŽBY

(prosíme objednat se na vstupní pohovor na tel. čísle: 774 448 333)

Ambulantní služba:
Pondělí: 9,00 – 17,00
Úterý: 14,00 – 19,00
Středa: 13,00 – 17,00
Čtvrtek: 13,00 – 17,00
Pátek: 13,30 – 17,00

Terénní služba:
Pondělí: 14,00 – 17,00/nebo podle aktuální potřeby
Úterý: 14,00 – 17,00/nebo podle aktuální potřeby

VYUŽÍVANÉ DOTACE, GRANTY, NAŠI SPONZOŘI

Služby ČSDZ jsou v současné době financovány především prostřednictvím dotací/grantů MHMP, MČ Praha 3 a sponzorských darů. K realizaci našich projektů v nedávné době výrazně přispělo Ministerstvo zdravotnictví a Norské fondy. Děkujeme za podporu také Nadaci ČEZ (www.nadacecez.cz), Pankráci, a.s. a dalším sponzorům.

logpaticka_2021