Metodika zakládání svépomocných skupin

Dokument metodiky naleznete v článku

Metodika zakládání svépomocných skupin je přehledný dokument, ve kterém zúročujeme sedm let úspěšného života skupiny GPS, která vznikla v roce 2016 pod křídly České společnosti pro duševní zdraví. Členové skupiny říkají srozumitelně, jaké jsou výhody setkávání a sdílení a co jim skupina přináší. Obsahem metodiky jsou i další inspirace, zejména z Nizozemska, které pomáhají rozumnému vytvoření a uspořádání průběhu svépomocných skupin. Doporučujeme k prostudování všem peerům, kteří přemýšlejí o založení vlastní svépomocné skupiny.

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH!

Selhal přístup k duševním chorobám založený na užívání medikace?

Rozhovor Johna Horgana s Robertem Whitakerem pro Scientific American, ze 17. října 2020

Novinář Robert Whitaker se více než kdy jindy obává, že psychiatrická medikace přináší více škody než užitku.

Děkujeme redakci Scientific American za povolení k publikaci.

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

Představujeme nový projekt České společnosti pro duševní zdraví v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR s názvem Nízkoprahové komunitní centrum Zvonařova pro integraci lidí s duševním onemocněním (KC Zvonařova).

Reg. č. projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001724
Období realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2023

Hlavním cílem projektu je vytvořit nízkoprahové komunitní centrum Zvonařova, nabízející otevřený prostor pro setkávání lidí s duševním onemocněním. Projekt přispívá k posilování sociální soudržnosti a k aktivizaci přímo v místní komunitě. Inovací je zapojení klientů do činností centra a posilování víry v možnost zotavení jako hlavní metody vedoucí ke zvyšování samostatnosti a soběstačnosti lidí s duševními problémy.
Místo realizace projektu: Česká společnost pro duševní zdraví, Zvonařova 6, Praha 3.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

1. VZDĚLÁVACÍ, TRÉNINKOVÉ A SOCIÁLNĚ KULTURNÍ AKTIVITY

Peer Job Club – pátek od 10,00 až 13,00 hod. ; Mozková posilovna – úterý 10,00 až 12:30, 13,30 až 15,30

Cílem této aktivity je poskytnout lidem s duševním onemocněním nabídku programů zaměřených na získání takových kompetencí a dovedností, které jim umožní snazší a efektivnější zapojení do společenského života především v oblasti zaměstnanosti, respektive zaměstnavatelnosti.

2. KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Těšíme se na Vás každý čtvrtek od 10,00 do 15,00 hod.

Komunitní sociální práce je účinný způsob pomoci, který začleňuje lidi s duševním onemocněním do běžného života. Spolu s dalšími aktivitami projektu vytváří komplexní péči nutnou k zotavení a sociální integraci lidí s duševním onemocněním a sociální soudržnosti na úrovni místní komunity.

3. KLUB RODIČŮ S DĚTMI

Kdy? 1krát ve středu v měsíci od 17,00 hod. dle dohody

Tato aktivita je zacílena na podporu rodičů, kteří se potýkají s celou řadou potíží, způsobených jejich duševním onemocněním. Zároveň je nabídkou pro jejich děti jako preventivní program s cílem jejich včasné diagnostiky a následným doporučením vhodného dalšího postupu.

4. DESTIGMATIZAČNÍ AKTIVITY

Cílem této aktivity je otevřít dveře veřejnosti, aby se duševní zdraví stalo běžným tématem a nebylo tabuizováno. Klademe si za cíl působit osvětově nejen v rámci problematiky duševního zdraví, ale chceme být komunitním (kulturním) centrem s vymezenou aktivitou a určitým penzem společenských událostí.

5. PODPORA SPOLEČENSKÉHO VYŽITÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Cílem této aktivity je propojení péče o fyzické i psychické zdraví, rozvíjení spoluodpovědnosti klientů nejen za své zdraví, ale i za vynakládání prostředků přímé podpory a také za rozhodování o tom, jak naloží se společnými penězi a s volným časem. Jedná se dále i o vzdělávání klientů v oblasti péče o tělesné zdraví, učení se principům zdravého životního stylu.

Aktivity:
• Pizza nebo jdeme ven? úterý 11,00 – 13,00 hod. (1 krát za 14 dní)
• Kurz kondičního cvičení s prvky jógy, čtvrtek 14,00 – 15,30 hod.
• Vaření a zdravé stravování, úterý 11,00 – 14,00 hod. (1 krát za 14 dní)
• Volnočasové pohybové aktivity (trénink stolního tenisu), čtvrtek 15,30
• Výlety o víkendech

Na našich stránkách pravidelně informujeme o různých akcích a případných změnách souvisejících s projektem.

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Už přes 20 let pomáháme lidem, kteří se setkali s duševním onemocněním i těm, kteří se dostali do psychické krize nebo zažili stres a vyčerpání. Naše pomoc spočívá v poskytování služeb, jako jsou například sociální a psychiatrická poradna. Poradny nabízejí konkrétní podporu ve vaší snaze najít pomoc a společně hledat řešení vám šité na míru. Mimo tuto pomoc dáváme prostor pro sdílení zkušeností, nabízíme podpůrné setkávání ve skupině pod vedením zkušených terapeutů a také aktivity pro volný čas. Chceme tím dosáhnout minimalizace následků duševního onemocnění a usnadnit lidem, kteří s námi spolupracují, návrat do běžného života.

VSTŘÍCNOST

Nepotřebujete žádná doporučení, zaručujeme diskrétnost, spolupráce je nezávazná, možnost anonymity, osobní přístup.

ROZMANITOST POHLEDŮ

V pomáhajícím týmu je: psychoterapeut, sociální pracovník, lékař a peer pracovník.

BEZPEČÍ

Vlídné přijetí, respekt k druhému, důstojné prostředí, kde jsou jasně stanovené hranice.

NAŠE AKTIVITY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Služby doplňují aktivity pro širokou veřejnost. Pořádáme přednášky, které zvyšují informovanost o duševním zdraví. Do přednášek se vedle odborníků zapojují peer lektoři, tedy lidé s vlastní zkušenosí s duševním onemocněním.
Můžete se přijít podívat i na výstavy, koncerty a slavnostní události.

skroupak

Videa ke shlédnutí z workshopu na téma Svépomoc a peerství

Zveřejňujeme první čtyři příspěvky z našeho on-line workshopu Svépomoc a peerství konaném ve dnech 21. – 22. 10. 2020.

REGISTRACE ČSDZ

ČSDZ má od roku 2007 registrovanou sociální službu podle §66 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (registrační číslo 4506418). Poskytuje psychosociální služby pro duševně nemocné občany a lidi v závažné psychické krizi.

NAŠE PORADNY PRO VÁS

PSYCHIATRICKÁ PORADNA

Zdarma psychiatrické konzultace, mapování konkrétních problémů, hledání řešení šitých na míru. Nejedná se o klasickou psychiatrickou ambulanci.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA

Informace o dávkách, doprvod na úřady, zprostředkování kontaktu se společenským prostředním, pomoc při obhajobě práv.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADNA

Pomoc při obstarávání osobních záležitostí, při udržování vzájemně prospěšných vztahů.

PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNÍ SLUŽBY

(prosíme objednat se na vstupní pohovor na tel. čísle: 774 448 333)

Ambulantní služba:
Pondělí: 9,00 – 17,00
Úterý: 14,00 – 19,00
Středa: 13,00 – 17,00
Čtvrtek: 13,00 – 17,00
Pátek: 13,30 – 17,00

Terénní služba:
Pondělí: 14,00 – 17,00/nebo podle aktuální potřeby
Úterý: 14,00 – 17,00/nebo podle aktuální potřeby

VYUŽÍVANÉ DOTACE, GRANTY, NAŠI SPONZOŘI

Služby ČSDZ jsou spolufinancovány Evropskou unií, a dále prostřednictvím dotací/grantů MHMP, MČ Praha 3 a sponzorských darů. K realizaci našich projektů výrazně přispělo Ministerstvo zdravotnictví, Strukturální a investiční fondy Evropské unie a Norské fondy. Děkujeme za podporu také Nadaci ČEZ, Pankráci, a.s. a dalším sponzorům.

logpaticka 2022 v3