Z VÁŽKY MOTÝLEM

Symbolika vážek přináší změnu a transformaci, sílu, harmonii, adaptabilitu, radost a lehkost bytí, štěstí i prosperitu. Vážka je úzce spojena s vodním elementem, a proto je symbolem říše emocí a podvědomí. Nabádá nás, abychom se nenechali příliš unést emocemi, a abychom si dali pozor na iluze či podvody na úrovni vnitřní i vnější.

Proto jsme původně vybrali vážku jako symbol České společnosti pro duševní zdraví a přáli i přejeme nadále všem stávajícím i novým klientům, aby je vážka provázela na cestě k uzdravení, k nalezení nových sil a k znovuzískání harmonického a šťastného života.

Bohužel jsme byli kontaktování Českou alzheimerovskou společností, které má ve svém licenčním certifikátu symbol vážky a je držitelem ochranné známky na tento symbol. Museli jsme tedy naše logo formálně změnit a vybrali jako náš nový symbol motýla, který má podobný symbolický význam jako vážka a také něco navíc.

Věříme, že nás vážky i motýli budou provázet obtížnějšími úseky naší životní cesty a že nám je pomohou zvládnout. Motýl je symbolem kreativity, svobody, světla, vzdušné lehkosti bytí, dosažení cíle a transformace.

U motýlů, vážek, víl a mýtických tvorů, například u draků, či u okřídleného koně Pegase, představují křídla cosi magického. Mohou být znamení přerodu, když se ze zakuklené housenky po čase stává krásný motýl, nebo znamením schopnosti přenést se přes překážky a překonat těžkosti v životě.

když se člověk s vážkou shledá
těžká mysl pokoj hledá
možná stačí dotyk vážky
přenesem se přes překážky

Vážky a motýli

Fotos by © letmebephotography, from © Pixabay.