image

Literární povídání s Tomášem Zmeškalem 1. 10. 2015 v 17:00 hodin

26.9.2015
Akce
Literární představivost je dnes často spojována s duševními nemocemi, tak tomu ale nebylo vždy. Je tvůrčí talent, ať už v jakémkoli oboru ve spojení s duševním onemocněním nebo nikoli? V období romantismu se umění obecně a literatura zvlášť dostala do kontextu, v kterém se zdůrazňovala výjimečná role autora nebo autorky. Tento pohled je pro mnoho lidí stále platný, když se však podíváme do historie literatury, např. do renesance, vidíme tam zcela jiný pohled. Umělecký talent je tam rovnocenný všem ostatním. Co se změnilo? A který z těchto pohledů je nám bližší nebo pravdivější? Přijďte si ve čtvrtek 1. října 2015 v 17 hodin poslechnout literární povídání s besedou. Tomáš Zmeškal promluví na téma Literární představivost, duševní nemoci a romantismus bez konce. Všichni, ať už jste se s duševním onemocněním setkali osobně nebo vás jen toto téma zajímá, jste srdečně zváni do České společnosti pro duševní zdraví ve Zvonařově ulici 6 v Praze (poblíž stanice metra A Jiřího z Poděbrad). Podpořeno Norskými fondy v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ www.norwaygrants.cz
despair-513529

Seminář – čtvrtek 24. 9. 2015 ve 13:30

20.9.2015
Akce
Ve čtvrtek 24.9.2015 ve 13:30 se koná v ČSDZ seminář na téma Jak zvládat sociální vyloučení s Tomášem Vaňkem a Michalem Kašparem. Na programu i společný plán témat dalších seminářů. Kromě zajímavé besedy vás čeká i malé občerstení :-)
5

Návštěva z Norska

20.9.2015
Akce
V prvním zářijovém týdnu nás navštívil zástupce partnerské organizace Mental helse Ungdom Kristian Haugland z Norska. Proběhlo několik velmi zajímavých setkání za účasti pracovníků ČSDZ, především PR pracovníků a peer lektorů (lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) i zástupců některých dalších neziskových organizací. Kristian pro nás připravil také neformální workshop, kde nám představil Norskou asociaci pro duševní zdraví mládeže (NAMHY), jíž je Mental helse Ungdom součástí. Dozvěděli jsme se o zapojení uživatelů do systému péče o duševní zdraví a získali představu o systému psychiatrické péče  v Norsku, který je postaven na zcela odlišných principech ve srovnání s Českou republikou, o jeho výhodách i úskalích.
1 5 6 7