culture-721187

Srdečně vás zveme na přednášku Aleše Vymětala na téma

Sociální divadlo, metoda divadla osvobození a spolupráce se sociálně a zdravotně znevýhodněnými lidmi

 

V rámci této přednášky se s vámi předseda nestátní neziskové organizace Spojené hlavy podělí o zkušenosti s činností kulturně-ekologicko-sociálního spolku, jenž vytváří platformu pro nejrůznější svépomocné komunitní aktivity. Pozornost bude zaměřena na konkrétní projekt, totiž Rodinné Divadlo, které spolek provozuje od roku 2011 a ve kterém uplatňuje – při práci s lidmi se sociálním či zdravotním znevýhodněním – metodu divadla osvobození. Součástí setkání bude promítání ukázek realizovaných divadelních představení, beseda tj. prostor pro otázky a diskuzi a v případě zájmu a časových možností lze probrat i další projekty Spojených hlav, kterými jsou například ekologicko-společenský projekt Zdrojovna, komunitní zahrada Zebra, freeshop v autonomním centru Klinika, autorský samizdat Chron, a další.

 

Přednáška se bude konat 22. 1. 2016 v sídle České společnosti pro duševní zdraví, Zvonařova 6.

 

 

tomáš vymětal