image

Literární představivost je dnes často spojována s duševními nemocemi, tak tomu ale nebylo vždy. Je tvůrčí talent, ať už v jakémkoli oboru ve spojení s duševním onemocněním nebo nikoli? V období romantismu se umění obecně a literatura zvlášť dostala do kontextu, v kterém se zdůrazňovala výjimečná role autora nebo autorky. Tento pohled je pro mnoho lidí stále platný, když se však podíváme do historie literatury, např. do renesance, vidíme tam zcela jiný pohled. Umělecký talent je tam rovnocenný všem ostatním. Co se změnilo? A který z těchto pohledů je nám bližší nebo pravdivější?

Přijďte si ve čtvrtek 1. října 2015 v 17 hodin poslechnout literární povídání s besedou.

Tomáš Zmeškal promluví na téma

Literární představivost, duševní nemoci a romantismus bez konce.

Všichni, ať už jste se s duševním onemocněním setkali osobně nebo vás jen toto téma zajímá, jste srdečně zváni do České společnosti pro duševní zdraví ve Zvonařově ulici 6 v Praze (poblíž stanice metra A Jiřího z Poděbrad).

Podpořeno Norskými fondy v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ www.norwaygrants.cz