slunicko1

Srdečně vás zveme na další neformální setkání s peer lektory,  tématem budou zážitky v psychóze. Ve čtvrtek 28.4. v 15,00 hod. ve Zvonařove 6, Praha 3.

Zážitky v psychóze

K tomu, čemu se tak říká, se dostanu jen ve snu. Dnes se mi zdál erotický sen z dovolené v Řecku, zároveň velmi manipulativní, osvobodivý a symbolický. Jinak ale trpím depresí a je mi trochu líto, že v době, kdy jsem byl psychotický, nikdo nezvažoval konzultovat mé stavy. Místo toho mě zamedikovali do podoby sádrového světce, ze živého Krista udělali dotčený a dotýkaný předmět odborného zájmu. 

Tomáš Vaněk

 

 

V dubnovém povídání s peer lektory se dostaneme k tomu, co nás s Michalem taky tak trochu živí, reflektování zážitků, které nemá každý, protože představují jedno z diagnostických kritérií nemocí schizofrenního okruhu. Bludy, halucinace a podobně. Nemáme hlasy, ale něco o nich víme z druhé ruky. Budeme sdílet příběhy a snad i vytvářet nějaké víceméně veselé, kutilské teorie o tom, co nás spojuje. Smiřme se s tím, že odborníci, kteří nám mají pomáhat, ve velké míře kreslí demarkační linii mezi zážitky jejich svěřenců a tzv. zdravé populace. Přeživší psychiatrické péče ale mohou sami dokázat, že je intuice tak úplně neklamala. A i kdyby ano, lze aspoň díky neobvyklým zážitkům přejít k novým povahovým vlastnostem a kritickému myšlení, které nás osvobozuje od starých návyků a přesvědčení. Jsme otevřeni sdílení… Rozmarný apríl bude zkrátka v ČSDZ věnován psychóze a všemu, co s ní souvisí!

 

 

 

Norwey