KE STAŽENÍ

Zde si můžete stáhnout proklikem naše základní dokumenty:

Stanovy ČSDZ

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Zápis ze zasedání valné hromady

 

ČSDZ má od roku 2007 registrovanou sociální službu podle §66 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (registrační číslo 4506418). Poskytuje psychosociální služby pro duševně nemocné občany a lidi v závažné psychické krizi.

Už přes 20 let pomáhá lidem, kteří se setkali s duševním onemocněním i těm, kteří se dostali do psychické krize nebo zažili stres a vyčerpání. Pomoc spočívá v poskytování služeb, jako jsou například sociální a psychiatrická poradna. Poradny nabízejí konkrétní podporu ve vaší snaze najít pomoc a společně hledat řešení vám šité na míru. Mimo tuto pomoc dává prostor pro sdílení zkušeností, nabízí podpůrné setkávání ve skupině pod vedením zkušených terapeutů a také aktivity pro volný čas. Chce tím dosáhnout minimalizace následků duševního onemocnění a usnadnit lidem, kteří s námi spolupracují, návrat do běžného života.

Služby ČSDZ jsou v současné době financovány především prostřednictvím dotací/grantů MPSV, MHMP a MČ Praha 3. A nyní aktuálně prostřednictvím Norských fondů. Klientům jsou poskytovány bezplatně.
Jsme však velmi vděčni za jakoukoliv sponzorskou výpomoc.