IMG_0947

V České společnosti pro duševní zdraví pomáháme rodičům se zkušeností s duševním onemocněním, jejich rodinám a dětem. Protože skončila grantová podpora tohoto programu, jsme rádi za každý finanční dar od jednotlivců nebo firem. S vaší pomocí budeme moci pokračovat i v roce 2017.

číslo účtu ČSDZ: 10033201/0100

Duševní onemocnění jsou v jistém smyslu mnohem komplikovanější než např. zlomená noha. Psychická nemoc je zpravidla dlouhodobá a komplexní; nepostihuje pouze jeden orgán nebo část těla, ale pacienta celého – jeho život a vztahy. Nejvíce, kromě pacienta samotného, cítí dopady duševní nemoci jeho blízcí, rodina a zejména pak děti.

Děti rodičů s dlouhodobějším duševním onemocněním jsou více vystaveny různým stresovým faktorům, výkyvům ve výchově, vztahově a emočně složitějšímu rodinnému prostředí, často neúplnému,“ říká Kateřina Gláslová – lékařka a předsedkyně České společnosti pro duševní zdraví (ČSDZ) a dodává, že tyto děti jsou ohroženy hned dvakrát. Jednak kvůli vrozeným genetickým predispozicím k psychické nemoci, dále pak vyšší mírou zátěže, kterou v soužití s nemocným rodičem zažívají. „Je důležité zdůraznit, že za duševní nemoc si nemůžeme, stojí za ní vrozené dispozice v kombinaci s vlivy prostředí – výchovy, vztahů a zátěže, kterou jsme v životě zakusili,“ říká s tím, že právě u dětí psychiatrických pacientů je klíčová preventivní péče, která pomáhá včas odhalit hrozící rizika.

Česká společnost pro duševní zdraví dlouhodobě pomáhá lidem s duševním onemocněním vrátit se zpět do života – do vztahů rodinných, přátelských a pracovních. Vedle mnoha jiných služeb nabízí též program na pomoc rodičům s duševním onemocněním, jejich rodinám a dětem.  Ten spočívá v systematické práci s dětmi a jejich rodiči, společných setkáních a výjezdech, kdy jsou v odborné péči terapeutického týmu složeného z psychiatra, psychologa a sociálního pracovníka. „Program je jedinečný svojí preventivní funkcí jak u pacientů, tak především u jejich dětí. Dlouhodobá terapeutická podpora preventivně působí na stabilizaci rodinných vztahů a duševního onemocnění rodičů, což opět pozitivně působí na zdravější vývoj jejich dětí,“ popisuje princip projektu doktorka Gláslová.

S vámi to půjde líp! Děkujeme!