PROČ VÁŽKA?

Jedním z kouzelných zážitků, se kterým se můžeme setkat v letním dni nebo v podvečer v blízkosti vodních ploch, je spatřit vážky. Může se až zdát, že se svou křehkou podobou a třpytivými křídly pocházejí z říše víl. Vážky však nejsou tak subtilní víly, jak se zdají být.

Jejich zoologický název odonata či pojmenování řádu vážek (kam spadají šídla, šídlice a motýlice) pochází z řečtiny ze slova odontos (zub), podle ozubeného kousacího ústrojí. Všechny vážky i jejich larvy se živí dravě,  ve hmyzím světě patří vážky mezi nejlepší letce a jsou hmyzem s nejdokonalejším zrakem.

Vážky se vyskytují na zemi již od pradávna, pravážky (protodonata), pocházejí z prvohor (cca před 300 miliony let). Tyto vážky dosahovaly mnohem větších rozměrů než dnešní, některé druhy měly rozpětí křídel až 70cm.

Díky svému zjevu a vlastnostem se vážky staly součástí mytologií mnoha národů. Vyskytují se spolu s dalšími posvátnými zvířaty na malbách egyptských pyramid, jsou součástí mytologie latinskoamerické indiánské kultury (vážka jako totemové zvíře). Vážku uctívaly také země dálného východu.

Možná nejvýznamnější postavení měla vážka jako posvátné zvíře v Japonsku. Jedním z nejstarších jmen pro Japonsko bylo Ostrov vážky. Ta byla v této zemi symbolem nepřemožitelného hmyzu. Traduje se, že si japonští válečníci v 17. století zdobili přilby motivem vážky, aby jim vážka dodala sílu a ochranu. Japonci věří, že vážky přinášejí štěstí. Den, kdy se shromažďují červené vážky, se nazývá Srpnovým dnem duchů předků.

V některých zemích, například ve Švédsku, měla vážka význam „strašáka“. Věřilo se, že vážka hlídá zlé duše, aby vážila přesněji jejich špatné skutky. Připlíží se k dětem, které lžou nebo k dospělým, kteří proklínají a nadávají, a sešije jejich oči, pusy a uši.

Symbolika vážek je však převážně pozitivní – přináší změnu a transformaci, sílu, harmonii, adaptabilitu, radost a lehkost bytí, štěstí i prosperitu. Vážka je úzce spojena s vodním elementem, a proto je symbolem říše emocí a podvědomí. Nabádá nás, abychom se nenechali příliš unést emocemi, a abychom si dali pozor na iluze či podvody na úrovni vnitřní i vnější.

Proto jsme vybrali vážku jako symbol České společnosti pro duševní zdraví a přejeme všem stávajícím i novým klientům, aby je vážka provázela na cestě k uzdravení, k nalezení nových sil a k znovuzískání harmonického a šťastného života.

Věříme, že i nás vážka bude provázet obtížnějšími úseky naší životní cesty a že nám je pomůže zvládnout.

když se člověk s vážkou shledá
těžká mysl pokoj hledá
možná stačí dotyk vážky
přenesem se přes překážky

Vážky

Fotos by © letmebephotography, plus Wikipedia.