PODPOŘTE NÁS POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE EPP OD NADACE ČEZ!

Stáhněte si mobilní aplikaci EPP a pomozte nám pohybem.
Vaše energie bude přepočítána na peníze, které nám Nadace ČEZ věnuje. Děkujeme!
Na stránkách pomahejpohybem.cz zjistíte, jak vše funguje!

cez_epp_vyzva_970x210

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Už přes 20 let pomáháme lidem, kteří se setkali s duševním onemocněním i těm, kteří se dostali do psychické krize nebo zažili stres a vyčerpání. Naše pomoc spočívá v poskytování služeb, jako jsou například sociální a psychiatrická poradna. Poradny nabízejí konkrétní podporu ve vaší snaze najít pomoc a společně hledat řešení vám šité na míru. Mimo tuto pomoc dáváme prostor pro sdílení zkušeností, nabízíme podpůrné setkávání ve skupině pod vedením zkušených terapeutů a také aktivity pro volný čas. Chceme tím dosáhnout minimalizace následků duševního onemocnění a usnadnit lidem, kteří s námi spolupracují, návrat do běžného života.

VSTŘÍCNOST

Nepotřebujete žádná doporučení, zaručujeme diskrétnost, spolupráce je nezávazná, možnost anonymity, osobní přístup.

ROZMANITOST POHLEDŮ

V pomáhajícím týmu je: psychoterapeut, sociální pracovník, lékař a peer pracovník.

BEZPEČÍ

Vlídné přijetí, respekt k druhému, důstojné prostředí, kde jsou jasně stanovené hranice.

NAŠE AKTIVITY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Služby doplňují aktivity pro širokou veřejnost. Pořádáme přednášky, které zvyšují informovanost o duševním zdraví. Do přednášek se vedle odborníků zapojují peer lektoři, tedy lidé s vlastní zkušenosí s duševním onemocněním.
Můžete se přijít podívat i na výstavy, koncerty a slavnostní události.

skroupak

REGISTRACE ČSDZ

ČSDZ má od roku 2007 registrovanou sociální službu podle §66 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (registrační číslo 4506418). Poskytuje psychosociální služby pro duševně nemocné občany a lidi v závažné psychické krizi.

NAŠE PORADNY PRO VÁS

PSYCHIATRICKÁ PORADNA

Zdarma psychiatrické konzultace, mapování konkrétních problémů, hledání řešení šitých na míru. Nejedná se o klasickou psychiatrickou ambulanci.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA

Informace o dávkách, doprvod na úřady, zprostředkování kontaktu se společenským prostředním, pomoc při obhajobě práv.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADNA

Pomoc při obstarávání osobních záležitostí, při udržování vzájemně prospěšných vztahů.

NÁŠ TÝM

vedení společnosti a spolupracovníci

Katka_G

Kateřina Gláslová

vedení společnosti, psychiatr a terapeut, psychiatrická poradna

Kateřina Gláslová (1972, Praha) je psychiatr a terapeut s dvacetiletou praxí. V České společnosti pro duševní zdraví pracuje od roku 2006. Po ukončení lékařské fakulty prošla řadou zdravotnických zařízení, zabývajících se péčí o duševní potíže. Vede psychiatrickou poradnu, podílí se na vedení terapeutických skupin. Je odborným garantem našich projektů, osobně se podílí na realizaci terapeutické podpory duševně nemocných rodičů a jejich dětí.
monika_K

Monika Kaššaiová

volnočasové aktivity

Monika Kaššaiová (1987, Humenné) je divadelnice, která pracuje se zajímavými skupinami lidí. Po absolvování VŠMU v Bratislavě a specializace Divadelní tvorba ve specifické skupině na KALD (na Katedře alternativního a loutkového divadla) DAMU dělá divadelní dílny a workshopy, zejména pro lidi s duševním onemocněním. Ve svojí tvorbě se zabývá duší, mezilidskými vztahy, mytologií, příběhy a pohádky.
LenkaF_1

Lenka Flášarová

vedení společnosti

Lenka Flášarová (1957, Brno) je vzděláním ekonomka (VŠE Praha). Během působení v České společnosti pro duševní zdraví prošla kurzy sociální pracovník v sociálních službách, absolvovala tak kurz lektorských dovedností na pozici pracovník s vlastní zkušeností. Dále pracuje jako peer poradce v internetové poradně Stopstigma. Vedle organizačně ekonomických činností působí v ČSDZ jako sociální pracovník a lektor kurzů
Jika_L

Jiří Ledvinka

volnočasové aktivity

Jiří Ledvinka (1968, Praha) byl v letech 2000-2006 předsedou občanského sdružení České společnosti po duševní nyní zdraví. V současné době vede volnočasovou aktivitu tréninky stolního tenisu a vypomáhá v kanceláři. Uvažuje i o vedení dalších sportovních a volnočasových aktivit, bude-li zájem klientů.

VYUŽÍVANÉ DOTACE, GRANTY, NAŠI SPONZOŘI

Služby ČSDZ jsou v současné době financovány především prostřednictvím dotací/grantů
MPSV, MHMP a MČ Praha 3.
A nyní aktuálně prostřednictvím Norských fondů.
Klientům jsou poskytovány bezplatně.
Jsme však velmi vděčni za jakoukoliv sponzorskou výpomoc.

logpaticka